Ď A K U J E M E

 

Milí krajania, priatelia a priaznivci ZSvŠ,                      

ďakujeme Vám za Vašu dôveru,

priazeň a podporu počas celej existencie Združenia

Slovákov vo Švajčiarsku. 

Želáme Vám všetkým veľa životného elánu a pevné zdravie.

 

Tím ZSvŠ