Výbor ZSvŠ

po Generálnom zhromaždení ZSvŠ po 48. období činnosti, v Zürichu, dňa 25. marca 2017

Predsedníčka ZSvŠ: Bodoríková Zdenka

Členovia výboru ZSvŠ:

Gmür Iveta

Muchová Renáta

Stanko Peter, Ing.

Valachová Lenka, Mgr.

Tribulová Denisa, Ing.

Švajlenová Monika, Ing.

Predseda Revíznej a zmierovacej komisie: Bielik Peter, Dr. med.

Člen RZK: Mareková Monika, Ing.

Náhradný člen: Vagadayová Jana