Výťah zo "Záverečnej správy o naložení s majetkom ZSvŠ k 31.12. 2020"

Výťah zo "Záverečnej správy o naložení s majetkom ZSvŠ k 31. 12. 2020" nájdete: TU