Dôležité info!

 

Ušetrené peniaze sme darovali na podporu činnosti krajanským spolkom vo Švajčiarsku

 

Na základe uznesenia Generálneho zhromaždenia ZSvŠ z 26. januára 2019 a rozhodnutia Výboru ZSvŠ bolo z financií ZSvŠ rozdelených 7 000.- CHF na projekty zamerané na podporu slovenského jazyka a kultúry vo Švajčiarsku.

Veľmi nás teší, že týmto skromným príspevkom podporíme nové spolky, pomôžeme naďalej organizovať krajanský život, udržiavať slovenský jazyk a šíriť našu kultúru aj v zahraničí.

 

Podporu ZSvŠ s vďakou prijali spolky resp. hlavní organizátori podujatí:

Slovenská škola a škôlka Zürich

Stretnutie 2020 - pre seniorov a priateľov ZSvŠ

MDD - športové odpoludnie v Zürichu

Stretnutie krajanov v okolí Lausanne

FS Slováčik Zürich

Spolok Lipa Bern

FS Kamzík Ženeva

 

Všetkým angažovaným krajanom a ich skupinám želáme pevné zdravie a veľa úspechov a radosti v neoceniteľnej práci pre našu slovenskú komunitu vo Švajčiarsku.

Nech sa vám darí!

Facebook