Združenie Slovákov vo Švajčiarsku ukončilo svoju činnosť 31.12. 2019

Oznamujeme váženej verejnosti, že Združenie Slovákov vo Švajčiarsku ukončilo svoju činnosť 31. 12. 2019. Webová stránka a emailová adresa, sú aktívne do 31. 12. 2020.  Telefónne číslo, 076 768 26 07, už nie je aktívne. 

Ďakujeme. 

 

Facebook