ŠPORTOVÝ DEŇ DETÍ 2018

Združenie Slovákov vo Švajčiarsku                                     ...

Čítaj ďalej...

AKTUÁLNE ČÍSLO SLOVENSKÝCH ZVESTÍ č.1/2018

Ak ste nenašli toto číslo vo Vašej pošte a chceli by ste Slovenské zvesti naďalej odoberať ...

Čítaj ďalej...

Zmena redaktorky Slovenských zvesti

Slovenské zvesti ZSvŠ majú novú zodpovednú redaktorku  ...

Čítaj ďalej...

POZVÁNKA na riadne Generálne zhromaždenie po 49. období činnosti Združenia Slovákov vo Švajčiarsku

Dňa: 21. januára 2018 (nedeľa) o 14.00 hod.
 
Miesto:  Pfarreizentrum Liebfrauen, 8006 Zürich, Weinbergstrasse 36, 
2. poschodie (Sála)
 
 
  Program:
  1. Otvorenie Generálneho zhromaždenia
  2. Schválenie programu
  3. Schválenie zápisu z GZ zo dňa 25. marca 2017 
      v Zürichu (uverejnený v SZ 2/2017)
  4. Správa: - o činnosti ZSvŠ (uverejnená v SZ č. 4/2017)
                   - o hospodárení ZSvŠ
                   - Kontrolnej a revíznej komisie
  5. Rozprava k predneseným správam, schválenie správ
  6. Prestávka
   7. Návrh programu a rozpočtu na nasledujúce obdobie
   8. 50. Výročie emigrácie Slovákov po roku 1968
   9. Rôzne
 
   Podľa ustanovenia Stanov majú všetci riadni, čestní a podporujúci členovia právo podávať návrhy a hlasovať na Generálnom zhromaždení, ak majú vyrovnané členské príspevky do jeho začiatku. 
   Zápis z ostatného GZ ako i Účtovná kniha ZSvŠ za 49. obdobie budú pripravené k nahliadnutiu v čase 13.30 - 13.45 hod. v miestnosti konania GZ.
 
   Všetkých členov a priaznivcov Združenia pozýva za výbor ZSvŠ 
 
    Zdenka Bodoríková
 
 

Facebook

Odber Noviniek