Z Generálneho zhromaždenia ZSvŠ

po 44. období činnosti, ktoré sa uskutočnilo 27. apríla 2013 v Zürichu: 1) Boli schválené: Správa o činnosti ZSvŠ (SZ 1/2013) a Finančná správa ZSvŠ 2) Generálne zhromaždenie ZSvŠ schválilo vystúpenie ZSvŠ zo Svetového združenia Slovákov v zahraničí a tým ukončilo svoje členstvo v tejto organizácii.

 

3) Prechodná správa ZSvŠ má plnú moc pri voľbe vhodného postupu pri vydávaní a distribúcii Slovenských zvestí. 4) Hlavnou úlohou PS ZSvŠ je v najbližšom období pokročiť v archivačných prácach. 5) V roku 2014 si ZSvŠ pripomenie 45 rokov činnosti – PS ZSvŠ pripravuje slávnosť k tomuto jubileu. Výťah zo zápisnice je uverejnený v prílohe tohto oznamu. (tu) Výťah-zo-zápisnice-GZ-27.4.2013

Facebook