GENERÁLNE ZHROMAŽDENIE ZSVŠ

Prechodná správa ZSvŠ Vás pozýva na Generálne zhromaždenie po 44. období činnosti ZSvŠ, ktoré sa uskutoční v sobotu 27. apríla 2013 o 14.00 hod. v miestnosti na Talianskej misii v Zürichu, Feldstr. 109.

 

PROGRAM GENERÁLNEHO ZHROMAŽDENIA PO 44. OBDOBÍ ČINNOSTI ZSVŠ Otvorenie GZ, spomienka na zosnulých členov ZSvŠ, schválenie programu GZ a schválenie zápisnice z ostatného GZ z 12. marca 2011, uverejnenej v SZ 3-2011 Správa o činnosti a finančnom hospodárení za 44. obdobie činnosti ZSvŠ, správa Revíznej komisie ZSvŠ Členstvo ZSvŠ vo Svetovom združení Slovákov v zahraničí SZSZ Slovenské zvesti – budúcnosť spolkového bulletinu Informácia o ďalšej činnosti ZSvŠ pod vedením PS Rôzne Podľa Stanov ZSvŠ majú všetci riadni a čestní členovia ZSvŠ právo podávať návrhy a hlasovať na GZ, ak majú vyrovnané členské príspevky ZSvŠ do začiatku GZ. Srdečne pozývame všetkých členov a priateľov ZSvŠ.

Facebook