FS Kornička z Trenčína vo Švajčiarsku

Tohoročné oslavy štátneho sviatku Švajčiarskej konfederácie - 1. augusta – v obci Islikon / Thurgau obohatilo vystúpenie detského folklórneho súboru Kornička z Trenčína. Krása slovenského ľudového tanca a spevu v podaní dievčeniec a mládencov vo veku do 15 rokov potešila všetkých prítomných.

 

Medzi oslavujúcimi obyvateľmi obce Islikon sa zišla i početná skupina našich krajanov nielen z blízkeho okolia. Na pozvanie starostu obce Islikon pána Müllera sa osláv zúčastnil aj pán Ján Foltín, veľvyslanec SR v Berne. Srdečné poďakovanie patrí predovšetkým pani Marte van Ooijen a jej rodine. Vďaka ich záujmu a obetavosti sme mohli prežiť v príjemnej atmosfére krásny podvečer.

Facebook