Stretnutie k predčasným voľbám na Slovensku

O voľbách a pocitoch „malého občana“ „Európská únia je konfrontovaná s finančnou krízou svojich členov a politická scéna na Slovensku musí znovu osloviť občanov, aby nestratili dôveru a perspektívy pre ďalší rozvoj vlastného štátu – jedným dôležitým krokom k tomu sú voľby do Národnej rady SR v marci 2012“.

 

Tak by sa dal zhrnúť prejav zástupcu veľvyslanectva SR v Berne, pána radcu Juraja Solčányho, ktorý 14. januára t.r. prišiel medzi nás, aby predstavil projekt „Volím zo zahraničia“. Fakt, že o zápis do zoznamu voličov už požiadalo 306 krajanov bez trvalého pobytu na Slovensku, poslucháčov milo prepkvapil. Zaujímavé údaje k blížiacim sa voľbám do Národnej rady SR a možnosť voliť pre občanov Slovenskej republiky žijúcich v zahrančí si zaslúžili síce viac pozornosti, ale aj v menšom kruhu účastníkov informatívneho stretnutia vo farskom stredisku Liebfrauen v Zürichu sa rozprúdila živá diskusia o všeličom, čo „leží na jazyku alebo v žalúdku malého občana“. Tak zaznela v nasledujúcom rozhovore jedna alebo druhá „horúca otázka“, ktorá síce nevyviedla pána Solčányho z rovnováhy, ale niekedy vyprovokovala v pozitívnom zmysle slova opustiť diplomatický parket a analyzovať situáciu jasne. Či už otázku dvojitého občianstva, ekonomickej oblasti Slovenskej republiky alebo stáleho nepripojenia Bratislavy na leteckú sieť, hlavne pre cestujúcich z Zürichu alebo zo Ženevy. Výmena názorov bola pre prítomných veľmi zaujímavá. Slovenskí občania doma a v zahraničí majú právo na otvorené slová, hlavne v dnešnej ťažkej dobe – a túto úlohu splnil pán radca Juraj Solčány veľmi dobre. Takých dobrých diplomatov Slovenskej republiky, ktorí vyslovia aj jasné slová, potrebujeme v dnešnej dobe o to viac. Jozef Bernadič

Facebook