Uznesenie z Generálneho zhromaždenia

Uznesenie z Generálneho zhromaždenia zo dňa 26. januára 2019 v Zürichu

Prítomní členovia ZSvŠ s hlasovacím právom na Generálnom zhromaždení (GZ), dňa 26. januára 2019 v Zürichu, prijali uznesenie o dôstojnom ukončení činnosti spolku v roku jeho 50. výročia založenia, t. j. k 31. decembru 2019.

Výťah zo zápisnice z GZ a finančná správa budú uverejnené v najbližšom čísle Slovenských zvestí. 

                                                                                                                                     Za výbor ZSvŠ 

                                                                                                                                     Zdenka Bodoríková 

 

Plán činnosti 2019

Počas roku 2019 budú v réžii ZSvŠ vydané min. 2 čísla Slovenských zvestí.

Ďalej budú spracované a podľa záverov GZ z roku 2011 umiestnené archívne dokumenty ZSvŠ.

V spolupráci so Slovenskou školou a škôlkou Zürich bude 1. júna 2019 Športový MDD v ZH.

V máji 2019 pripravujú krajania z okolia Lausanne tradičné stretnutie na chate Bois du Moulin. 

V októbri 2019 bude v Zürichu slávnostný spomienkový koncert pri príležitosti 50. výročia založenia ZSvŠ v roku 1969.

 

Facebook