SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ PRI PRÍLEŽITOSTI 50. VÝROČIA PRÍCHODU SLOVÁKOV DO ŠVAJČIARSKA

Svoje dojmy zo slávnosti nám opísala naša krajanka z generácie emigrantov po roku 1968:

 V nedeľu popoludní, 30. septembra 2018, sme si aj v Zürichu pripomenuli 50. výročie okupácie bývalého Československa vojskami Varšavského paktu.

Združenie Slovákov vo Švajčiarsku pripravilo bohatý a pestrý program. Zúčastnili sa ho všetky generácie. Ti, ktorí žijú vo Švajčiarsku presne 50 rokov, tí, ktorí prišli v 70-tych a 80-tych rokoch, ako aj tí, ktorí prichádzajú do Švajčiarska po padnutí železnej opony a vstupu Slovenska do EU. Publikum bolo zdravo premiešané. Privítali sme medzi nami aj pani Soňu Budayovú, radkyňu Veľvyslanectva SR v Berne a otca Pavla Niznera, duchovného SKM vo Švajčiarsku.

Kolečko nesklamalo, ako vždy! Vystúpilo v dvoch tanečných blokoch. Svojimi rezkými tancami a veselým spevom vnieslo do sály okamžite dobrú náladu a vyčarilo úsmev na našich tvárach. Deti Slovenskej školy a škôlky v Zürichu a FS Slováčik svojím hravým vystúpením v rýdzej slovenčine potvrdili, že ani už spomínané Kolečko sa nemusí báť o svoj dorast. Nová generácia tanečníkov a spevákov sa usilovne a úspešne pripravuje...

Viac sa dočítate v celom článku v nových Slovenských zvestiach TU

 

Fotky z podujatia najdete tu:

https://drive.google.com/drive/folders/18jC7jzqrVZB_WeobQ8sLKuFA1Dt93P0n?usp=sharing

Facebook