POZVÁNKA na riadne Generálne zhromaždenie po 49. období činnosti Združenia Slovákov vo Švajčiarsku

Dňa: 21. januára 2018 (nedeľa) o 14.00 hod.
 
Miesto:  Pfarreizentrum Liebfrauen, 8006 Zürich, Weinbergstrasse 36, 
2. poschodie (Sála)
 
 
  Program:
  1. Otvorenie Generálneho zhromaždenia
  2. Schválenie programu
  3. Schválenie zápisu z GZ zo dňa 25. marca 2017 
      v Zürichu (uverejnený v SZ 2/2017)
  4. Správa: - o činnosti ZSvŠ (uverejnená v SZ č. 4/2017)
                   - o hospodárení ZSvŠ
                   - Kontrolnej a revíznej komisie
  5. Rozprava k predneseným správam, schválenie správ
  6. Prestávka
   7. Návrh programu a rozpočtu na nasledujúce obdobie
   8. 50. Výročie emigrácie Slovákov po roku 1968
   9. Rôzne
 
   Podľa ustanovenia Stanov majú všetci riadni, čestní a podporujúci členovia právo podávať návrhy a hlasovať na Generálnom zhromaždení, ak majú vyrovnané členské príspevky do jeho začiatku. 
   Zápis z ostatného GZ ako i Účtovná kniha ZSvŠ za 49. obdobie budú pripravené k nahliadnutiu v čase 13.30 - 13.45 hod. v miestnosti konania GZ.
 
   Všetkých členov a priaznivcov Združenia pozýva za výbor ZSvŠ 
 
    Zdenka Bodoríková
 
 

Facebook