POZVÁNKA na koncert a vernisáž výstavy NOSTALGIA

Koncert spojený s vernisážou sa bude konať dňa 24. júna 2016 o 19:00 hod. v Aula Zentrumstrakt Bezirksschule, Poststrasse 16, Spreitenbach. Na koncerte zaznejú komorné skladby nášho zosnulého krajana pána Honoráta Cotteliho. Obrazovou tvorbou sa predstaví jeho dcéra Regina.

Výstava potrvá od 24. 6. 2016 do 3.9.2016. Miesto konania vernisáže je Gemeindehaus Spreitenbach, Poststrasse 13, 8957 Spreitenbach.

Pán Honorát Cotteli nás nečakane opustil vo februári 2014. Bol to vzácny priateľ, umelec, skladateľ, hudobný pedagóg. Mnohým z nás zostali v pamäti uchované príjemné chvíľky, kuriózne rozhovory, ako i viaceré koncerty na rôznych pódiách vo Švajčiarsku, tak i v jeho milovanom meste Banskej Bystrici. Pre rodinu Cotteli bol odchod otca, starého otca veľkou stratou. Dôkazom, že Honorát i naďalej komunikuje s nami tichým hlasom pozitívneho myslenia, svedčí aj pripravovaný koncert a vernisáž. Tohto roku by sa pán Honorát Cotteli dožil 75 rokov.

Pre informáciu: Návštevníkom koncertu sa odporúča parkovanie pri Shopping Centre smerom Dorf, čo je približne 10 minút chôdze k miestu koncertu.

Pozvánka

Program

Facebook