Účasť na výskumnom projekte o náboženskej tolerancii a xenofóbii

"Ako môžu prispieť náboženstvá k mierovému spolunažívaniu ľudí vo Švajčiarsku?"

Táto otázka zamestnáva výskumnú skupinu na Univerzite Bern. Trojčlenný tím pod vedením prof. Stefana Hubera využíva internetové dotazníky, ako aj osobné rozhovory s kresťanmi, moslimami a židmi, pričom sa zaujíma najmä o to, ako veriaci človek vníma iné náboženstvá.

Vedci tiež skúmajú, za akých podmienok človek považuje stretnutie s iným náboženstvom za obohacujúce a prínosné. Výsledkom výskumu by mali byť aj praktické návrhy, ako by sa dali v spoločnosti potlačiť vplyvy vedúce k náboženskej diskriminácii a podporiť tie, čo vedú k vzájomnej tolerancii.

Vedcov zaujíma aj názor slovenských kresťanov a za vyplnenie internetového dotazníka Vám budú veľmi vďační. Každý účastník môže získať na záver zhodnotenie jeho vlastnej religiozity z vedeckého hľadiska. Dotazník (v ôsmych jazykoch, nie v slovenčine) a ďalšie informácie o projekte nájdete priamo na webovej stránke projektu: www.xeno.unibe.ch

Za Vašu podporu a účasť na projekte vopred ďakuje za celý výskumný tím

Prof. Dr. Stefan Huber, AGER-Arbeitsgruppe für empirische Religionsforschung, Universität Bern

Oficiálny leták k projektu: AJ, NJ, FJ

Facebook