„A Game-Changing Year: Czechoslovakia and Europe in 1968”

Rozhovory s "emigrantmi z 1968" pre projekt Univerzity Komenského ...

Čítaj ďalej...

Adventskonzert 2018

Pozývame Vás na ročný koncert speváckeho chóru Liebfrauen, ktorý sa uskutoční 1. decembra 2018 ...

Čítaj ďalej...

Návšteva predsedu ÚSŽZ pána Jána Varša v Zürichu

Začiatkom marca sa uskutočnila pracovná cesta predsedu ŮSŽZ s doprovodom po krajinách západnej Európy. Počas nej zavítal pán predseda ÚSŽZ Ján Varšo aj do Zürichu a stretol sa zo zástupkyňami výboru ZSvŠ i s vedením Slovenskej školy a škôlky v Zürichu.

Hlavným cieľom stretnutia bolo informovať o činnosti oboch subjektov a v krátkosti predstaviť delegácii miestne podmienky ako aj možnosti ďalšieho vývoja spolkových aktivít.

Ďakujeme pánovi predsedovi J. Varšovi a pánovi M. Uhlíkovi za prejavený záujem o dianie v komunite vo Švajčiarsku a za povzbudivé slová, ktoré nám pomôžu do budúcnosti správne orientovať našu činnosť.

 

Facebook