Návšteva predsedu ÚSŽZ pána Jána Varša v Zürichu

Začiatkom marca sa uskutočnila pracovná cesta predsedu ŮSŽZ s doprovodom po krajinách západnej Európy. Počas nej zavítal pán predseda ÚSŽZ Ján Varšo aj do Zürichu a stretol sa zo zástupkyňami výboru ZSvŠ i s vedením Slovenskej školy a škôlky v Zürichu.

Hlavným cieľom stretnutia bolo informovať o činnosti oboch subjektov a v krátkosti predstaviť delegácii miestne podmienky ako aj možnosti ďalšieho vývoja spolkových aktivít.

Ďakujeme pánovi predsedovi J. Varšovi a pánovi M. Uhlíkovi za prejavený záujem o dianie v komunite vo Švajčiarsku a za povzbudivé slová, ktoré nám pomôžu do budúcnosti správne orientovať našu činnosť.

 

Facebook