KRAJANSKÉ STRETNUTIE NA CHATE BOIS DU MOULIN PRI LAUSANNE

uskutočnilo sa cez víkend 13. – 14. júna 2015. Podujatia sa zúčastnilo vyše päťdesiat krajanov z okolia Lausanne, ale aj početná skupina krajanov z Zürichu. Po slovenskej svätej omši, ktorú celebroval o. Jozef Bago prišla na rad večera s tradičným gulášom a inými slovenskými špecialitami.

A potom sme až do neskorých nočných hodín zotrvali v nadväzovaní nových a upevňovaní starých krajanských vzťahov. Poďakovanie patrí hlavne p. Petrovi Stankovi, ktorý toto podujatie každoročne organizuje.

Facebook

Odber Noviniek