Štipendiá vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí na akademický rok 2014/2015

Počet štipendijných miest pre Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku na akademický rok 2014/2015 MAGISTER – 1x

 

Bližšie informácie nájdete tu: Štipendiá vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí na akademický rok 2014

Príloha:

Facebook