Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2014

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 19. decembra 2013 o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky bol termín tejto voľby určený na sobotu, 15. marca 2014 a termín druhého kola na sobotu, 29. marca 2014. V zmysle § 2 zákona č. 46/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov budú volebné miestnosti v týchto dňoch otvorené od 7:00 do 22:00.

 

V zmysle úvodného ustanovenia (§ 1) tohto zákona sa voľba koná na území SR. Právo voliť prezidenta SR majú občania SR, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň voľby na území SR. Zákon neumožňuje voľbu prezidenta SR na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí ani voľbu poštou. Občana SR, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR a dostaví sa v deň voľby do volebnej miestnosti, okrsková volebná komisia dopíše do zoznamu oprávnených voličov, pričom zápis do zoznamu oprávnených voličov komisia zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade. Zdroj: Veľvyslanectvo SR v Berne

Facebook