Návšteva zo Slovenska

V nedeľu, 17. novembra 2013 zavítala do Zürichu delegácia zo Slovenska, z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí: pán Igor Furdík, predseda ÚSŽZ a pán Augustín Lang, riaditeľ teritoriálneho a informačného odboru ÚSŽZ.

 

Predseda USZZ, pan Igor Furdik medzi krajanmi na SKM ZürichVrámci jednodňovej pracovnej cesty do Švajčiarska sa stretli s krajanmi na SKM, kde ich na sv. omši privítal O. Pavol Nizner. Pri tradičnej káve mali naši krajania možnosť neformálne sa porozprávať s predstaviteľmi ÚSŽZ. Potom nasledovalo oficiálne stretnutie hostí so zástupcami ZSvŠ a Slovenskej školy a škôlky v ZH. Hlavným cieľom rozhovorov bolo reálne priblíženie miestnych podmienok pre pôsobenie krajanského spolku ako i novozaloženej slovenskej školy a škôlky a prediskutovanie možností zlepšenia spolupráce a vzájomnej podpory zainteresovaných subjektov. Vyvrcholením naplánovaného programu delegácie bola návšteva slávnostného jubilejného vystúpenia FS Kolečko pri príležitosti jeho 45. výročia založenia. Podrobnejšie spravodajstvo z tohto dňa nájdete v najbližších Slovenských zvestiach.

Facebook